Misiune-Viziune

Viziunea managerială privind funcţionarea gimnaziului

Instituția Publică Gimmnaziul nr.42 tinde către o unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene.

 

 Misiunea IP Gimnaziului nr. 42

Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor autentice, de a forma competențele cheie/transversale conform standardelor educaționale. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a şcolii. Demersul nostru educațional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio – culturală şi profesională deplină, într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.