Organigrama

Ciclograma săptămânii de lucru în gimnaziu

Zilele săptămînii I săptămînă II săptămînă III săptămînă IV săptămînă
Luni 13.00 – volanta 13.00 – volanta 13.00 – volanta 13.00 – volanta
Marţi 14.00 – şedinţele Comisiilor metodice
Miercuri 14.00 – Şedinţa Comisiei  multidisciplinare intrașcolară pentru Protecția Drepturilor Copilului 14.00 – Şedinţa Consiliului Metodic 14.00 – Şedinţa Consiliului de Administraţie

(lunar)

Joi 17.00 – Şedinţe cu Comitetul Părintesc din gimnaziul nr.42 15.00 – Şedinţa Consiliului Profesoral
Vineri 14.00 – şedinţa administrației